onsdag 7. september 2011

Ny sesong i pensjonistlaget.

Onsdag i neste veke skal vi ha sesongens første møte på Bakk-Ola.
Lysinga kjem til å stå i Møre-Nytt komande laurdag (10.09.2011).
Dette møtet er særs viktig for alle som vil vere med på aktivitetar som
pensjonistlaget legg opp til.

Det vil bli gitt orientering om det som skal skje utover hausten, og enda vidare
framover. Eg kan nemne t.d.turen til Opera Nordfjord i oktober, datakurs for
nybegynnarar, som tek til no i haust, eventuell hurtigrutetur i mai 2012 og
diverse anna som vi har planar om.

Dessutan kjem den nye rådmannen i Ørsta, Wenche Solheim, og presenterer seg og fortel om arbeidet sitt.Johannes Buset vil halde "Ord for dagen", og Paul Sandanger frå
Tussa vil snakke om el-tryggleik m.a.

Det blir mykje kjekt program, og i matøkta skal vi ha loddsal med fine gevinstar.
Vi håper at mange finn vegen til Bakk-Ola onsdag den 14.september klokka 15.30. Både medlemmer og andre er hjertelig velkomne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar