lørdag 30. april 2011

40-årsjubileum

Seniorkinoen sist onsdag var ein stor success.Det var ein fantastisk film vi fekk sjå ! Og så kjekt der er å gå på kino når vi slepp den sterke lyden. Så altfor mange frammøtte var der ikkje, ein kan tenke seg at mange har sett filmen før, og så var det veldig fint ver,då. Men det er viktig at vi møter opp på desse framsyningane så vi ikkje misser tilbodet. Når hausten og vinteren kjem er det eit godt alternativ på dagtid, kombinert med ei butikkrunde t.d.Det blir Seniorkino ein gong i mai også, før det blir sommarferie.Ta gjerne med yngre slekt og venner, det er ope for alle.Den veste kaffistunda før filmen tek til, er noko vi set pris på.

Komande TYSDAG er det jubileumsfest. Som de veit fyller Ørsta Pensjonistlag 40 år 3.mai i år. Festen tek til klokka 17.00, og inngangspengar er berre 50 kr. Då får vi både smørbrød , kaker og god underhaldning.. Håper mange finn vegen til Kulturhuset den dagen.
Sjå lysing i Møre-Nytt.

torsdag 21. april 2011

Seniorkino

Ørsta Pensjonistlag har i samarbeid med kinosjefen fått til ei ordning med film-framsyning på dagtid ein gong i månaden.Etter ønske frå pensjonistlaget vil det på framsyninga vere redusert lyd på filmane.Billettprisen vil ligge litt under vanlig kinopris.Før framsyningane vil pensjonistlaget servere kaffi og kaker e.l. slik at vi får ei stund med sosialt samver. Det er viktig at folk som er interesserte sluttar opp om denne ordninga, slik at den kan halde fram.Den første filmen som vart vist,"Kongen av Bastøy" vart valt etter avstemming på pensjonistlagmøtet; den som skal visast no er det kinosjefen som har valt ut.Hugs at alle har tilgjenge til framsyningane-ikkje berre seniorar.

Tysdag 27.april blir det igjen kinoframsyning på dagtid.
Sjølv om vi kallar det Seniorkino, er det ikkje berre for
alderspensjonistar; andre som har høve til å møte er også velkomne.
Det vil bli servert kaffi og kake ca ein time førframsyninga,
slik at vi får høve til litt sosialt samvær. Sjølve filmen varer i
to timar.
Første gongen vi hadde seniorkino, var det gratis, det er
det ikkje denne gongen.
Kinoannonsen står i denne avisa.

Filmen som vi får høve til å sjå denne gongen, heiter"Kongens tale".
Denne filmen har vore mykje omtalt i media og har fått gode
kritikkar.
Filmen har fått Oscar for beste film, beste regi og originalmanus.
Og Colin Firth som spelar hovudrolla, har fått både
Oscar, Golden Globe og Bafta for beste mannlege hovudrolle.
Filmen er basert på ei sann historie om den britiske
tronarvingen Albert, som går under namnet Bertie i familien, 
og om problema han hadde med stamming.
Kongefamilien prøver å halde stamminga hemmeleg for
folket, som tvilar på evna hans som tronarving, men prinsen blir avslørt når
han skal halde si første offentlege tale.
Då eldste broren, Edward, seier i frå seg trona, etter at
far deira døyr, seier Bertie motvillig ja til å overta trona. 
Han tek namnet Georg VI.
Det er på denne tida kongen møter talepedagogen Lionel
Louge (spela av Geoffrey Rush), som med utadisjonelle metodar prøver å finne ei
løysing på kongens stamming.
England står framfor ein ny verdskrig, og det heile når
eit klimaks når den nye kongen må halde sitt livs tale for å bygge opp styrke
og mot i nasjonen.
Filmen er sann, rørande og humoristisk.
Vel møtt.

Ørsta Pensjonistlag

Ørsta Pensjonistlag vart skipa 3.mai 1971. Så i år feirar vi 40 -årsjubileum. Det skal markerast med fest på Kulturhuset 3.mai i år.


Styret i laget::
Leiar:Sverre Lundestad
Nestleiar: Malfrid Hauge
Sekretær: Olaug Trovåg
Kasserar: Hilde Rebbestad

Styremedlemmer:
Anna Nupen Røed
Aslaud Folldal
Kirsti Møll Berg

Varamedlemmer
Olaug  Aam
Per Ragnvald Langlo
Else Sætre Hjertvik
Pernille Moe Solbakken.