onsdag 14. september 2011

Møte på Bakk-Ola

I dag hadde vi eit langt og innhaldsrikt møte på Bakk-Ola. Frammøtet var rekordstort-105 pensjonistar møtte fram. Har skrive referat som kjem i avisa ein av dagane .
Neste møte blir 5.oktober på Kulturhuset. Då er vi i lag med Eldrerådet.

mandag 12. september 2011

Seniorkino

"Hodejegerne"- torsdag 29.september  kl. 12.30

" Barnepiken"-  tysdag 25.oktober        kl. 12.30

   Sjå omtale i Møre-Nytt.

fredag 9. september 2011

onsdag 7. september 2011

Ny sesong i pensjonistlaget.

Onsdag i neste veke skal vi ha sesongens første møte på Bakk-Ola.
Lysinga kjem til å stå i Møre-Nytt komande laurdag (10.09.2011).
Dette møtet er særs viktig for alle som vil vere med på aktivitetar som
pensjonistlaget legg opp til.

Det vil bli gitt orientering om det som skal skje utover hausten, og enda vidare
framover. Eg kan nemne t.d.turen til Opera Nordfjord i oktober, datakurs for
nybegynnarar, som tek til no i haust, eventuell hurtigrutetur i mai 2012 og
diverse anna som vi har planar om.

Dessutan kjem den nye rådmannen i Ørsta, Wenche Solheim, og presenterer seg og fortel om arbeidet sitt.Johannes Buset vil halde "Ord for dagen", og Paul Sandanger frå
Tussa vil snakke om el-tryggleik m.a.

Det blir mykje kjekt program, og i matøkta skal vi ha loddsal med fine gevinstar.
Vi håper at mange finn vegen til Bakk-Ola onsdag den 14.september klokka 15.30. Både medlemmer og andre er hjertelig velkomne.