tirsdag 29. oktober 2013

Møte i pensjonistlaget.

Neste møte i pensjonistlaget blir onsdag 6. november 2013.
Då blir det mellom anna utdeling av premiar til dei som har vore med på "Den gylne spaserstokk".
Elles kjem Terje Kjøde og snakkar om ørstadialekten og vi får song og musikk ved Paul Sandanger.
På bildet ser vi Marta vatne, ca 95 år gammal, ein av dei mest dekorerte Spaserstokk-deltakarane.