torsdag 23. februar 2012

Seniokino tysdag 28.februar klokka 13

Tysdag får vi sjå ein film frå 1963. Den er blitt digitalisert og "fornya".
Det er den kjende filmen "Charade" eller "Hvem svindler hvem?" med Audrey Hepburn og Cary Grant.
Alle som har høve til å komme og sjå filmen er velkomne, ein treng ikkje vere senior for å gå på Seniorkino.

Frå årsmøtet 22.februar 2012.


Dagfinn Nupen fortalde om gamle folkemusikkinstrument.
Avtroppande leiar Sverre Lundestad fekk blomster av den nye nestleiaren, Hilde Rebbestad.

Det nye styret i Ørsta pensjonistlag.

Desse vart valde på årsmøtet 22.februar 2912:

Leiar:       Eli Kjøde
Nestleiar: Hilde Rebbestad
Sekretær: Olaug Trovåg
Kasserar:  Kirsti Møll
Styremedlem: Anna Nupen Røed
Styremedlem: Else Sætre Hjertvik

Vara: Edel Endal
Vara: Nils Trovåg

mandag 20. februar 2012

Årsmøte

Minner om årsmøtet komande onsdag på Bakk-Ola. Møtet tek til klokka 16.00.
Før matøkta er det program, etter maten blir det "årsmøte" med attersyn over drifta førre året og val av nytt styre.
Både medlemmer og andre er velkomne.
Inngangspengar er 50 kr

onsdag 15. februar 2012

lørdag 4. februar 2012

Årsmøte

Det blir årsmøte i pensjonistlaget tysdag 22.februar.
Møtet blir halde på Bakk-Ola.
Saker som medlemmene vil skal handsamast på årsmøtet, må vere styret,
ved/leiaren Sverre Lundestad, i hende seinast fredag 10. februar 2012.