onsdag 16. november 2011

Den gylne spaserstokk. 16.november 2011
På pensjonistmøtet i dag kom representantar frå Sparebank 1 og delte ut spaserstokkar og andre heidersteikn til mosjonistane. Desse som går tur kvar onsdag og får turane registrert. Dei som er med for første gong, får spaserstokkar, seinare får dei plater og pins.

                                     Desse har vore med i eitt år, og får utdelt spaserstokk.

Og her er veteranane som har vore med sidan Spaserstokken starta i Ørsta for 14 år sidan.

søndag 13. november 2011

Møte på Kulturhuset

Minner om møtet komande onsdag den 16.november. Dette er det såkalla "Spaserstokkmøtet" der dei som har vore med og gått turar på onsdagane, får premie for innsatsen. Men det er mykje anna program også. Mellom anna vil Lions-koret kome og underhalde. Alle pensjonistane i kommunen er velkomne anten dei er medlemmer i pensjonistlaget eller ikkje.