torsdag 19. januar 2012

Møte på Bakk-Ola-onsdag 25.januar.

Onsdag den 25.januar blir det møte på Bakk-Ola klokka 16.00. Annonsen kjem i Møre-Nytt komande laurdag. Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkomne.