onsdag 4. mai 2011

Jubileumsfest.

Referat
frå 40-årsjubileet til Ørsta Pensjonistlag.
Ørsta kulturhus 3.mai
2011.

Festen tok til klokka 17.00, og det var om lag 115 personar til stades, medrekna gjestane:
leiaranefrå Bondalen og Vartdal pensjonistlag, Nanna Stokke og Malmfrid Grønnevet,
forbundsleiar Borge Rørvik, nestleiar i fylkesstyret Jakob Strand, som er
fadderen vår, Bernt Østgård frå Sparebank 1 og varaordførar Per Kristian
Hovden, som representerte kommunen. Alle gjestane fekk sitte ved reserverte
bord fremst i salen i lag med folk frå styret i pensjonistlaget.
Leiaren ipensjonistlaget, Sverre Lundestad, ønske alle velkomne og så song vi til opning ”Fagert er landet”; Marie Austrheim og Knut Ose spela til, og Einar Øyehaug var forsongar.
Så spela Marie og Knut to stykke, ein brudemarsj og eit stykke som heiter Poem. Det siste var i si tid kjenningsmelodi i radioprogrammet ”Ønskediktet”.
Jostein Mo var nestemann
i elden. Han gav oss glimt frå den 40 år lange historia til Ørsta
pensjonistlag. Han hadde gjort eit grundig forarbeid og funne fram mange artige
døme på det som har hendt i alle desse åra, frå det første forsøket på å stifte
eit pensjonistlag i 1971 til det laget vi har i dag.
Marie og Knut spela så
”When I wish upon a star” frå filmen Pinoccio, og så overtok Per Ragnvald
pianoet og han og Knut spela ”Somewhere over the Rainbow” frå ”Trollmannen fra
Oz. Dei to har kjent kvarandre frå dei gjekk i lag på framhaldsskulen, og har
spela i lag før.Det var eit artig innslag.
No var det
forbundsleiaren Børge Rørvik sin tur å entre talarstolen.
Han heldt eit langt
innlegg som omfatta både spøk og alvor. Han snakka sjøvsagt om pensjonistsaka
generelt og peika på kor viktig det er at også pensjonistane ”står på krava” og
krev at eldremilliardar går til det dei skal.
Etter at Rørvik hadde
fått sagt det han ville og overrekt ein gåvesjekk på 1500 kr til laget, var det
tid for mat.
Sidan det var Damegruppa i Lions som var leigde inn til å styre med den, fekk dei høve til å presentere
seg sjølve og det arbeidet som deira lag driv.
Annlaug Mork las diktet ”Symra”
av Anders Hovden som bordvers. Ho peikte på at Kvitveisen er noko av det første
som spirer opp or jorda om våren, sidan veks det plantar som blir mat for
menneske og dyr.
Vi fekk servert rikelig
med gode smørbrød og etterpå var det kakebufé der vi fekk  ta for oss av mange gode kaker.
Medan vi enno sat med
kaffikoppane, kom Ørstakoret inn og stilte seg i kråa til venstre for scena.
Dei song mange fine songar, både med og utan solistar, eg nemner berre nokre.
Dei song fleire songar av
Mikos Theodorakis, mellom andre ”Grotten ved havet”. Solveig Kvien var solist i
ein vakker song som heiter ”Vaggvisa”. Så fekk vi ein smak på argentinsk tango
i ”Liebertango”.
Ein song i ”barbershop”-stil fekk vi også- ”Lilja i dalen”.
Einar Øyehaug song den
vakre svenske visa: ”Jag ventar vid min stockeld”, og til slutt song koret ”Ned
i vester soli glader” med Berit Flø Johnsen som solist.

Siv Aurdal dirigerte koret.
Etter all korsongen fekk Jakob Strand ordet og helsa frå fylket.
Så vart det høve for
andre å kome med helsingar. Dei som då hadde ordet var Bernt Østgård frå
Sparebank 1, som er vår hovudsponsor. Per Kristian Hovden helsa frå kommunen og
takka pensjonistane fordi dei hjelper dei yngre med barnepass og anna slik kvardagen
blir litt enklare for mange. Han peika på at pensjonistane er ein ressurs, noko
vi ssjølvsagt er glade for å høyre. Nanna Stokke bar fram helsing frå Bondalen
Pensjonistlag som er eit lite lag, det same gjorde Malmfrid Grønnevet frå
Vartdal pensjonistlag. Med alle helsingane følgde det fine blomsterbukettar.
Sverre orienterte om "Den gylne spaserstokk" som vil kome i gang frå 4.mai av.Då møtest ein kvar onsdag klokka 11.00 utanfor Bakk-Ola og går tur i lag, kort eller langt, utfrå kva den einskilde maktar.
Han nemnde også dei to turane som er planlagde; ein dagstur til Jostedalen Bresenter i Oppstryn og ein 5-dagarstur til Trysil 10.-14. august.
Til sist song vi ”La oss
leve for hverandre", med Einar som forsongar. Per Ragnvald spela piano til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar